Pembelian di Kaunter Tiket

Pembelian tiket di kaunter stadium akan diumumkan di Facebook KL Hawks sebelum perlawanan.

Pembelian Secara Online